STRONA GŁÓWNAOFERTAPIERWSZA POMOCO FIRMIEKONTAKT

Witamy

Celem naszych działań jest zapewnienie Państwu kompleksowej i profesjonalnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążymy do minimalizacji ryzyka wypadkowego, budowania bezpiecznych zachowań oraz spełnienia wszystkich wymogów prawnych, wiedząc, iż zabezpieczy to pracodawcę przed kosztownymi następstwami zdarzeń i zaniedbań wynikających z nieprzestrzegania przepisów BHP.

 

Kontakt

Biuro Usług BHP inż. Kamil Pyrczak
ul. Rymera 4/4, 41-800 Zabrze

NIP: 648-262-76-91
REGON: 241812872

biuro@bhp-pyrczak.pl

+48. 791 791 258

 

Oferta

•    Kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
•    sprawowanie kontroli nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem przepisów przez pracowników,
•    sporządzanie dokumentacji powypadkowej (wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy),
•    przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ  pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń,
•    sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniającej środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka,
•    prowadzenie szkoleń BHP:
    o    wstępnych
    o    okresowych
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, robotniczych oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
•    opracowywanie oraz aktualizacja stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,
•    opracowywanie treści przepisów wewnętrznych, regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,
•    doradztwo w zakresie prawa pracy oraz wszelkich przepisów dotyczących warunków pracy,
•    sporządzanie analiz i raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
•    tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
•    opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz wszelkich procedur PPOŻ,
•    zgłaszanie oraz reprezentacja pracodawcy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
•    oraz wiele innych zagadnień, zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne dostępne usługi:
•    Kurs udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
•    Usługi w zakresie PPOŻ
•    Kurs: Minimum Sanitarne – Dobra Praktyka Higieniczna

 

Szkolenia BHP pracowników:
- Wstępne
- Okresowe

  
W tym na stanowiskach:

- Kierowniczych
- Administracyjno - biurowych
- Robotniczych

 

© 2011-2019 BHP Pyrczak. All rights reserved. Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zgody zabronione.

o nas / oferta / kontakt / polityka prywatności